Политика Конфиденциальности

Samenvatting van het Privacybeleid

Bij Knigarus.nl hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake als lid van Knigarus.nl.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm nummer, leveringsadres. Knigarus.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde jouw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?

We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons overmaakt wanneer je jouw profiel aanmaakt, de klantendienst contacteert. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: informatie over jouw bestellingen en terugbetalingen, informatie over jouw betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij Knigarus.nl gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, retours en terugbetalingen uit te voeren, promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen extern, met uitzondering van geaffilieerde bedrijven en externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partners om de levering en de facturatie van bestelde producten en diensten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe worden je persoonsgevens beschermd en beveiligd?

Bij Knigarus.nl nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw data worden bewaard zolang je lid bent van Knigarus.nl, indien je zou beslissen om jouw account te verwijderen, weet dan dat we jouw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

Via jouw account, heb je toegang tot al jouw persoonsgegevens en kan je die ook wijzigen. Hier kan je bijvoorbeeld ook jouw e-mailvoorkeuren aanpassen. Op eender welk moment kan je beslissen om jouw persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken via een verzoek aan onze klantendienst.


Privacybeleid Knigarus.NL

 

Via de website www.knigarus.nl van Knigarus.NL, een handelsnaam van KNIGA-RUS (hierna: “Knigarus.NL”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Knigarus.NL acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

· duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

· proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

· u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

· passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

· uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Ons Privacybeleid  is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van artikelen, laat uw bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Met een account heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

 

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief bij het aanmaken van het account, bij het plaatsen van een bestelling of door gebruik te maken van de module op de website. Tot slot is het mogelijk om een review van een bepaald product op de website achter te laten.

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling via de website):

· NAW-gegevens;

· geslacht;

· e-mailadres;

· bedrijfsnaam;

· telefoonnummer;

· IP-adres;

· betaalgegevens;

· aankoopgeschiedenis;

· klantnummer;

· inloggegevens.


Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

· het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

· het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;

· het verlenen van toegang tot uw account;

· het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van interesses en aankoopgeschiedenis;

· het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content op de website op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis;

· het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;

· het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen en acties;

· het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Bewaartermijnen

Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de Diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met ons Customer Care team) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.
Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden uw betaalgegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de betaalprovider die u kiest tijdens het betaalproces, bij het kopen van een artikel. Ook worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdienst PostNL die uw bestelling aflevert en/of aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.
 Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om, afhankelijk van de gekozen instellingen, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:
DoubleClick Ad Exchange-Buyer
DoubleClick Bid Manager
Facebook Connect
Google+ Platform
Google Analytics
Google Dynamic Remarketing
Google Tag Manager
Hotjar
Optimizely
Visual Website Optimizer